Hyperlenkene – internettets fotnoter

Verden blir uten lukt, sier Thomas Hylland Eriksen om smarttelefonens reduksjonistiske vesen, til Morgenbladet i et intervju 12.07.2019. Han drømmer visstnok om å våkne til overskriften om at internett er lagt ned. Ifølge avisen var han i flere år før smarttelefonens inntog bekymret for konsekvensene av de kontinuerlige avbrytelsene som teknologien påfører oss. Hva gjør det med vår evne til å tenke en tanke som er «lenger enn fem centimeter»? spør han.

Fortsett å lese «Hyperlenkene – internettets fotnoter»