Miljøhemming

Hva er miljøhemming?

Ordet miljøhemming er en samlebetegnelse for tilstander med en eller annen slags overfølsomhet for noe i miljøet som fører til så uttalt sykdom og plager at miljøet blir utilgjengelig (Aas, 2011). Konsekvensene av denne utilgjengeligheten er et innskrenket handlingsrom som etterlater miljøhemmede få valg. I møte med samfunnet de velge mellom enten sykdom, isolasjon eller blottstillelse av stigma.

På disse sidene avgrenses miljøhemming til å omhandle mennesker som lider av kjemisk miljøintoleranse, og som er miljøhemmet på grunn av denne lidelsen.

———————————————————————————————————

Kilder
Aas, K. (2011). Miljøhemming: En skjult funksjonshemming. Oslo: Kolofon.