Om dette nettstedet

En fotnote er i følge wikipedia forfatterens kommentarer som ikke direkte trengte å stå i løpende tekst. Her vil forøvrig fotnotene nettopp komme som løpende tekst.

I tillegg refererer fotnoter her til det man kan gjøre med føttene, noe som ikke er rent lite. Man kan blant annet komme seg rundt i verden. For de som mangler føtter, kan veien bli mer kronglete, og her brukes dette som en metafor på det å ha en marginal plass i samfunnet.

Forfatterens fagfelt er samfunnsvitenskap, interessefelt er marginale grupper i samfunnet, og spesielfelt er miljøhemming. Dette nettstedet er ment som en kunnskapskanal for de som er interessert i miljøhemming, men også som et utstillingsvindu for tekst og formidling.

Formidlig av fagstoff kan nemlig være vrient, og her får leserne mulighet til å følge med i forfatterens læringsprosess. Nettstedet vil være en oppgaveplattform ved emnet formidling og forleggeri, som er et av fagene under studiet master i faglitterær skriving ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) Vestfold.

ForfatterenForfatteren 2
Admin: Pia Aimée Tordly